MoLI: achoimre ar a stair

MoLI: achoimre ar a stair

In 2010 a tosaíodh archomhaontas cruthaitheach idir dhá shócmhainn uathúla – Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus COBÁC – a phlé, trína gcuirfí bailiúcháin Joyce na Leabharlainne Náisiúnta ar fáil i dTeach Newman, an foirgneamh stairiúil is suntasaí dá bhfuil ag COBÁC.

Bunaíodh grúpa oibre in 2012 agus, a bhuíochas do bhronntanas an-fhlaithiúil ó Martin agus Carmel Naughton, féachadh leis an aisling a fhíorú. Fostaíodh Scott Tallon Walker, ailtirí, agus Ralph Appelbaum Associates, dearthóirí taispeántais, chun spás taispeántais 10,000 troigh chearnach a dhéanamh d’fhoirgneamh Aula Maxima Theach Newman, agus rochtain uilíoch a chruthú ar fud foirgnimh uile an tsuímh stairiúil inar bunaíodh COBÁC.

Fuarthas cistiú eile agus comhairle straitéiseach ó Fháilte Éireann chun an tionscadal a thabhairt go céim na tógála – thosaigh na tógálaithe ag obair ar an láithreán i mí Dheireadh Fómhair 2017 agus meastar go n-osclófar Músaem Litríochta na hÉireann in 2019.

Déan do chuairt a phleanáil

Músaem Litríochta na hÉireann
Oscailte gach lá, 10.00-18.00
ceannaigh ticéad

Aimsigh muid

UCD Naughton Joyce Centre
86 St Stephen's Green
Dublin 2 féach léarscáil

RadioMoLI

Stáisiún raidió digiteach
do litríocht na hÉireann
éist linn

This site uses cookies to ensure you get the best experience. See our privacy policy.

Stáisiún raidió digiteach do litríocht na hÉireann, a chraolann ó Theach Newman COBÁC

éist le sruth beo