Teach Newman COBÁC

Teach Newman COBÁC

Is é Teach Newman COBÁC, ag 85-86 Faiche Stiabhna, baile stairiúil Ollscoil Chaitliceach na hÉireann, as ar bunaíodh COBÁC. Tá péire de na tithe cathrach Seoirseacha is breátha i mBaile Átha Cliath anseo, mar aon leis an Aula Maxima– halla tionóil Victeoiriach na hollscoile–áit a bhfuil Músaem Litríochta na hÉireann (MoLI) lonnaithe anois.

Seomra Apollo 
Teach Newman COBÁC, Faiche Stiabhna

Thóg Richard Cassels an teach in Uimh. 85 Faiche Stiabhna i 1738, agus isdíol suntais í an obair phlástair bharócach fhíorálainn de chuid na ndeartháireacha Lafranchini atá ann. B’é Cassells an t-ailtire do Theach Chúirt an Phaoraigh agus do Theach Russborough. I 1765 a tógadh Uimh. 86, an teach cathrach béal dorais, mar a bhfuil sárshamplaí d’obair stucó rocócó de chuid Scoil cháiliúil Oibrithe Plástair Bhaile Átha Cliath.

An Cairdinéal John Newman
pictiúr a phéinteáil Jane Fortescue Seymour, An Bantiarna Coleridge. Le caoinchead COBÁC

Ainmníodh an foirgneamh as an Dr. John Henry Newman, diagaire agus oideachasóir, a bhí ina reachtaire nuair a bunaíodh an Ollscoil Chaitliceach i 1854. Is iomaí ceangal atá Teach Newman COBÁC le cumainn liteartha agus chultúrtha. Is ann a chónaigh Gerard Manley Hopkins, file, fad a bhí sé ina Ollamh le Léann Clasaiceach san ollscoil, agus bhí James Joyce ina mhac léinn anseo sular bronnadh BA air i 1902. I measc na scríbhneoirí cáiliúla eile a chaith seal in COBÁC tá Flann O’Brien, Kate O’Brien agus Maeve Binchy.

Inniu, bíonn imeachtaí agus turais ar na foirgnimh stairiúla, mar aon le gníomhaíochtaí ollscoile,ar siúl i dTeach Newman COBÁC. Ba chóir ceisteanna a chur ar Ruth Ferguson, Coimeádaí Theach Newman COBÁC ar 01 4779807 nó le ríomhphost chuig [email protected]

Déan do chuairt a phleanáil

Músaem Litríochta na hÉireann
Oscailte gach lá, 10.00-18.00
ceannaigh ticéad

Aimsigh muid

UCD Naughton Joyce Centre
86 St Stephen's Green
Dublin 2 féach léarscáil

RadioMoLI

Stáisiún raidió digiteach
do litríocht na hÉireann
éist linn

This site uses cookies to ensure you get the best experience. See our privacy policy.

Stáisiún raidió digiteach do litríocht na hÉireann, a chraolann ó Theach Newman COBÁC

éist le sruth beo