Déan do chuairt a phleanáil

Músaem Litríochta na hÉireann
Open today, 10:30-17:00
ceannaigh ticéad

Aimsigh muid

UCD Naughton Joyce Centre
86 St Stephen's Green
Dublin 2 féach léarscáil

RadioMoLI

Stáisiún raidió digiteach
do litríocht na hÉireann
éist linn

Seimineáir & siompóisiamaí

Seimineáir & siompóisiamaí

Chomh maith le taispeántais shealadacha a chur ar fáil mar chomhlánú ar na buantaispeántais, cuirfidh MoLI seimineáir agus siompóisiamaí ar fáil ó cheann ceann na bliana, i gcomhar le páirtithe seachtracha agus lenár dtuismitheoirí in COBÁC agus sa Leabharlann Náisiúnta. 

Léitheoirí Réabhlóideacha:1919 agus na Blianta ina Dhiaidh
Cad is fiú litríocht nuair atá an saol trí chéile? Cuirfidh MoLI an siompóisiam sin i láthair in éineacht lenár gcéad taispeántas ‘An Stát agus Scríbhneoireacht na hÉireann’, siompóisiam á chomheagrú ag an músaem, COBÁC agus Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Más spéis leat bheith i láthair, cláraigh dár nuachtlitir leis an scéala is déanaí a fháil ar fhógraí faoi thicéid.

This site uses cookies to ensure you get the best experience. See our privacy policy.