Seimineáir & siompóisiamaí

Seimineáir & siompóisiamaí

Chomh maith le taispeántais shealadacha a chur ar fáil mar chomhlánú ar na buantaispeántais, cuirfidh MoLI seimineáir agus siompóisiamaí ar fáil ó cheann ceann na bliana, i gcomhar le páirtithe seachtracha agus lenár dtuismitheoirí in COBÁC agus sa Leabharlann Náisiúnta. 

Léitheoirí Réabhlóideacha:1919 agus na Blianta ina Dhiaidh
Cad is fiú litríocht nuair atá an saol trí chéile? Cuirfidh MoLI an siompóisiam sin i láthair in éineacht lenár gcéad taispeántas ‘An Stát agus Scríbhneoireacht na hÉireann’, siompóisiam á chomheagrú ag an músaem, COBÁC agus Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Más spéis leat bheith i láthair, cláraigh dár nuachtlitir leis an scéala is déanaí a fháil ar fhógraí faoi thicéid.

Déan do chuairt a phleanáil

Músaem Litríochta na hÉireann
Oscailte gach lá, 10.00-18.00
ceannaigh ticéad

Aimsigh muid

UCD Naughton Joyce Centre
86 St Stephen's Green
Dublin 2 féach léarscáil

RadioMoLI

Stáisiún raidió digiteach
do litríocht na hÉireann
éist linn

This site uses cookies to ensure you get the best experience. See our privacy policy.

Stáisiún raidió digiteach do litríocht na hÉireann, a chraolann ó Theach Newman COBÁC

éist le sruth beo