Déan do chuairt a phleanáil

Músaem Litríochta na hÉireann
Open today, 12:00-18:00
ceannaigh ticéad

Aimsigh muid

UCD Naughton Joyce Centre
86 St Stephen's Green
Dublin 2 féach léarscáil

RadioMoLI

Stáisiún raidió digiteach
do litríocht na hÉireann
éist linn

Cá bhfuil MoLI?

Cá bhfuil MoLI?

Osclóidh an MoLI don phobal tráthnóna an 20 Meán Fómhair 2019. Osclóidh MoLI ó 10am go 6pm, 7 lá sa tseachtain. Tabhair faoi deara go bhfuil an iontráil dheireanach ag 5pm. Tá an iontráil dheireanach ag 5pm.

Tá sé suite i gceartlár chathair Bhaile Átha Cliath, gar do thraenacha agus busanna. 

De shiúl na gcos 

Tá Teach Newman suite ar Fhaiche Stiabhna, siúlóid chúig nóiméad ó Shráid Grafton, agus 10 nóiméad nó mar sin ó Chearnóg Mhuirfean, ónDánlann Náisiúnta, ó Ard-Mhúsaem na hÉireann, ó Dháil Éireann, ó Choláiste na Tríonóide agus ó ionaid thábhachtacha eile i lár na cathrach.

Ar an Luas (tram)

Tá MoLI suite i bhfoisceacht dhá nóiméad ó stad Luas ar Fhaiche Stiabhna, ar an taobh ó dheas den Fhaiche (ar shiúl ó Shráid Grafton).

Ar an mBus

Tá MoLI gar do go leor bealaí bus lárnacha, lena n-áirítear 7, 11, 15, 16, 39A, 44, 46A, 140, 145 agus 155.

This site uses cookies to ensure you get the best experience. See our privacy policy.