Plan your visit

Museum of Literature Ireland
Open today, 10:30-18:00
buy tickets

Find us

UCD Naughton Joyce Centre
86 St Stephen's Green
Dublin 2 view map

RadioMoLI

A digital radio station
for Irish literature
tune in

Na hAgallaimh Imram: Julie Breathnach-Banwait

IMRAM

47'38"

Sa tsraith seo is déanaí d’agallaimh IMRAM le scríbhneoirí suaithinseacha ár linne, labhraíonn Tristan Rosenstock le triúr scríbhneoirí Gaeilge atá ag obair lasmuigh d’Éirinn. Craolfar iad ar an 3ú Nollaig ar aghaidh.

Síceolaí, file, scríbhneoir agus máthair as Ceantar na nOileán i gConamara í Julie Breathnach-Banwait. Tá breis is deich mbliana caite aici féin, a fear céile agus a mac in Iarthar na hAstráile. Ag tagairt don Ghaeilge, deir sí: ‘Tá seilbh ag an teanga orm. Is í an teanga a chruthaigh is a mhúnlaigh mé. Táimid doscartha óna chéile in aon taipéis chasta amháin.’ Is Síc-Fhile í agus sa chéad leabhar filíochta uaithi, Dánta Póca, cantar na limistéir mhothúchánacha sin atá idir na réimsí fisiceacha agus síceolaíochta.

In this latest of IMRAM’s series of interviews with leading writers, Tristan Rosenstock talks to three Irish language writers working outside of Ireland. Launched and available online from Friday 10 December onwards. 

Julie Breathnach-Banwait is a psychologist, poet, writer and mother from Ceantar na n-Oileán in Conamara, She has lived in Western Australia with her husband and her son for over a decade. Of Irish, she has says ‘The language owns me. It has made me who I am. It cannot be pulled from me or me from it. We are stitched and woven together on the complex tapestry of the mind.’ She describes herself as a Pysch-Poet, and in her first collection Dánta Póca, her incantatory poems explore the emotional realms where the physical meets the psychological. 

Keep Listening


This site uses cookies to ensure you get the best experience. See our privacy policy.