Plan your visit

Museum of Literature Ireland
Open today, 10:30-18:00
buy tickets

Find us

UCD Naughton Joyce Centre
86 St Stephen's Green
Dublin 2 view map

RadioMoLI

A digital radio station
for Irish literature
tune in

Leabhair, léitheoireacht agus cúrsaí Eile

Tall Tales

27'56"

Laureate na nÓg Áine Ní Ghlinn – file agus scríbhneoir do pháistí – i gcomhrá le Manchán Magan.

Oireann an tsraith podchraoltí ‘Tall Tales’, a léirítear i gcomhar le Féile Idirnáisiúnta na Litríochta, Baile Átha Cliath, don uile dhuine ar grá leo leabhair do pháistí. Tá an tsraith lán go béal le moltaí, smaointe chun páistí a chur ag léamh, leideanna faoin tslí le dul ag scríobh le haghaidh páistí nó chun an chruthaitheacht a mhealladh asainn ar fad!

Keep Listening


This site uses cookies to ensure you get the best experience. See our privacy policy.